Happy New Year 2017

In life, unlike chess, the game continues after checkmate.

Isaac Asimov.

abounding-in-madness-by-john-saguardo-v1-anim-s

Advertisements

Nienarodzątka/Unbornies

Każde marzenie, które porzucamy…
Każde pragnienie, o którym zapominamy…
Cała ambicja, która została uśmiercona przez rezygnację…
Sprawiają, że pod osłoną najczarniejszej nocy na świat przychodzą Nienarodzątka…
Aby dręczyć, nawiedzać i przygnębiać po kres czasu.

 

Every dream, that we abandon …
Every desire, which we forget …
The whole ambition, which was eradicated by the resignation …
Because of that, under the cover of blackest night Unbornies are being brought into being …
To torment, haunt and depress till the end of time.

 

Unbornies_01m

Happy New Year 2016

Waste no tears over the grieves of yesterday.

Euripides.

 

john-new-years-eve-2016-01m